För Deklarationerna 2013 blir det som vanligt. Det vill säga alla bokslut under 2012 deklareras under våren 2013. Detta blir sista året på det gamla vanliga sättet.

Sedan kommer deklaration och bokslut mer att höra ihop. Det betyder att bokslutet ststa april ska deklareras till skatteverket senast 7 månader senare dvs sista november när årsredovisningen också ska vara hos Bolagsverket. Det finns en del fördelar med det då deklaration och bokslut kan göras samtidigt.

En annan förändring som detta för med sig är att skatteverket tar ut preliminär skatt under räkenskapsåret istället för kalenderåret. Logiskt, men det innebär tyvärr under omläggningen att man betalar in sina skatter tidigare om man har aktiebolag med brutet räkenskapsår. Bättre likviditet för staten och sämre för företagen alltså.