Blog Image

Nyheter från Jonek AB

Till hemsidan

www.jonekab.se

Årsmoms i firmor och AB

Nyheter Skatter Bokslut Posted on 19 Aug, 2014 07:35:18

Det blev mycket att hålla ordning på och många datum för momsen. I princip nästan individuellt för varje företag. På momsblanketten utskickad i början av året (borttappad av många) stod 12 maj. Sedan kan anstånd föra fram datumet till 26 juni för enskilda firmor och ända så långt som till 18 Augusti för AB som lämnar inkomstdeklaration elektroniskt senast 31 juli. Definitivt svårt att veta och från ett enhetligt system har det blivit mycket rörigt. För den enskilde företagaren svårt att förståFöretag med årsmoms

Nyheter Skatter Bokslut Posted on 20 Nov, 2013 20:37:42

Det blev förändring av redovisning av moms för dem med årsmoms. Istället för att alla skulle redovisa sin moms den 26 februari, vilket redovisningsbranschen nog protesterat mot, så blir det nu framskjutet till tidpunkten för deklarationen. Reglerna är dock minst sagt svårtolkade eftersom det kommer att vara olika för Enskilda firmor och aktiebolag samt att det följer uppskovet i deklarationen. Handelsbolagen får ingen framskjuten moms. Det gäller att se upp där och det är upplagt för många straffavgifter på momsen under nästa år.Kontrolluppgifter

Nyheter Skatter Bokslut Posted on 29 Jan, 2013 12:01:57

Så är det slutspurt med kontrolluppgifter på inkomster från 2012. Det är nu man meddelar skattemyndigheten vilka personer i företag som tagit ut lön och man betalat in skatt och sociala avgifter för under året. Var noga med att kontrollera om du gör det själv att årets redovisade löner och skatter stämmer med kontrolluppgifterna. Annars blir det frågor från Skatteverket. De uppgifter du lämnar är de som förtrycks i anställdas deklarationer. Behöver du rätta kan du göra det i februari. Deklarationerna trycks i mars. Rättelser som kommer in senare kommer det inte med och blir då lite krångligare för den som fått en inkomst.Reseersättning skattefri

Nyheter Skatter Bokslut Posted on 20 Jan, 2013 19:50:27

Den reseersättning som kan tas ut skattefritt är oförändrad sedan flera år med 18:50 kr per mil med den egna bilen. Mycket lågt kan tyckas när snart enbart bensinen kommer upp till detta. Det gäller också avdrag i deklarationen för resor till och från arbetet. Observera att för årets deklaration som avser 2012 års inkomster så är gränsen 10 000 kr då man inte får göra något reseavdrag. Anledningen till detta är att SL kortet i Stockholm har gått upp och man följer den gränsen så att man inte får Stockholmare att göra reseavdrag.Basbeloppet

Nyheter Skatter Bokslut Posted on 20 Jan, 2013 19:43:21

Det sk prisbasbeloppet för 2013 är 44 500 kronor. Det används bla för beräkning av bilförmån, grundavdrag i deklarationen mm. Ökningen av det är ett mått på den allmänna prisökningen. Under 2012 var det 44 000 kr.Traktamentesregler

Nyheter Skatter Bokslut Posted on 20 Jan, 2013 19:41:26

Många frågor blir det om traktamenten. Här kommer lite förklaring och belopp för 2012:

Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av sin arbetsgivare när man reser i tjänsten.

Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, dvs. utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.

Ett traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas “skattefritt traktamente” (220 kr för 2013). Den anställde måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 kilometer från bostaden.

Det finns också halvt traktamente och nattraktamente. Kom ihåg att regeln att det ska vara övernattning gäller alltid. Det räcker alltså inte med att man bara åker ut på ett jobb fram och tillbaka under dagen för att få traktamente. Det räknas inte som fördyrande.F-skatt

Nyheter Skatter Bokslut Posted on 20 Jan, 2013 19:34:52

I dagarna har F-skatten som ska debiteras för året kommit ut. Ni som har årsmoms har ju haft en del av debiteringen som avser momsen. Nu blir det ändring och momsen ska inte ingå i F-skatten utan redovisas separat före den 26 februari 2014. Det kan alltså vara läge att lämna in ändrar preliminärdeklaration och sänka F-skatten. Kom bara ihåg att spara momspengar.F-skatt/moms för 2013

Nyheter Skatter Bokslut Posted on 03 Jan, 2013 10:45:45

För er som har årsmoms, alltså moms i inkomstdeklarationen så blir det förändring under 2013. Både till det positiva och negativa hållet.

Positivt är att momsen inte ska ingå i F-skatten som betalas varje månad. Bättre likviditet alltså. Det innebär att F-skatten kan behöva ses över när de blanketterna kommer ut i slutet av januari och ändras nedåt.

Den andra delen av detta är att momsen ska redovisas i momsdeklaration i februari 2014. Det innebär att bokföringen behöver göras innan dess. Det kommer alltså inte att gå att vänta till långt fram på våren innan redovisningar för 2013 är klara. Det innebär i sin tur nya rutiner att göra mer av redovisning under det löpande året istället för att vänta till början av året efter.

Svårigheten kan vara att om man redovisar momsen efter årets slut och tar bort den ur F-skatten får man hela utbetalningen vid ett tillfälle. Kanske bör man överväga att göra redovisningen lite oftare för att hålla koll på momsens storlek eller redovisa moms per kvartal istället för helår.Gräns för statlig inkomstskatt

Nyheter Skatter Bokslut Posted on 02 Jan, 2013 11:19:32

Frågor så här års om hur mycket lön som kan tas ut innan statlig inkomstskatt tas ut på inkomsten. För 2013 är detta höjt igen och inkomster under 426 tkr kommer enbart att belastas med kommunalskatt. Detta gäller inkomster inkl förmåner t ex kostförmån och bilförmån. Läs mer på skatteverket:

http://www.skatteverket.se/privat/svarpavanligafragor/beloppprocentsatser/privatbeloppfaq/narskamanbetalastatliginkomstskattochhurhogarden.5.10010ec103545f243e8000166.htmlSänkt bolagsskatt

Nyheter Skatter Bokslut Posted on 31 Dec, 2012 14:54:27

Så här inför det nya året ett par av de beslut som fattades före jul. Bolagsskatten för aktiebolag sänks från 26,3% till 22%. Ovanligt kraftig sänkning då tidigare sänkningar varit mycket mindre. Detta gäller för bolag som börjar sitt räkenskapsår 1 januari 2013 eller senare. Pågående räkenskapsår som slutar under året 2013 har alltså kvar den gamla skatten.
En annan nyhet för alla enskilda firmor är att det går att få en karensdag i sjukförsäkringen igen. Tidigare var 7 dagar det minsta vilket fick en del kritik.Next »