Det blev mycket att hålla ordning på och många datum för momsen. I princip nästan individuellt för varje företag. På momsblanketten utskickad i början av året (borttappad av många) stod 12 maj. Sedan kan anstånd föra fram datumet till 26 juni för enskilda firmor och ända så långt som till 18 Augusti för AB som lämnar inkomstdeklaration elektroniskt senast 31 juli. Definitivt svårt att veta och från ett enhetligt system har det blivit mycket rörigt. För den enskilde företagaren svårt att förstå