Det blev förändring av redovisning av moms för dem med årsmoms. Istället för att alla skulle redovisa sin moms den 26 februari, vilket redovisningsbranschen nog protesterat mot, så blir det nu framskjutet till tidpunkten för deklarationen. Reglerna är dock minst sagt svårtolkade eftersom det kommer att vara olika för Enskilda firmor och aktiebolag samt att det följer uppskovet i deklarationen. Handelsbolagen får ingen framskjuten moms. Det gäller att se upp där och det är upplagt för många straffavgifter på momsen under nästa år.