Så är det slutspurt med kontrolluppgifter på inkomster från 2012. Det är nu man meddelar skattemyndigheten vilka personer i företag som tagit ut lön och man betalat in skatt och sociala avgifter för under året. Var noga med att kontrollera om du gör det själv att årets redovisade löner och skatter stämmer med kontrolluppgifterna. Annars blir det frågor från Skatteverket. De uppgifter du lämnar är de som förtrycks i anställdas deklarationer. Behöver du rätta kan du göra det i februari. Deklarationerna trycks i mars. Rättelser som kommer in senare kommer det inte med och blir då lite krångligare för den som fått en inkomst.