Många frågor blir det om traktamenten. Här kommer lite förklaring och belopp för 2012:

Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av sin arbetsgivare när man reser i tjänsten.

Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, dvs. utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.

Ett traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas “skattefritt traktamente” (220 kr för 2013). Den anställde måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 kilometer från bostaden.

Det finns också halvt traktamente och nattraktamente. Kom ihåg att regeln att det ska vara övernattning gäller alltid. Det räcker alltså inte med att man bara åker ut på ett jobb fram och tillbaka under dagen för att få traktamente. Det räknas inte som fördyrande.