Den reseersättning som kan tas ut skattefritt är oförändrad sedan flera år med 18:50 kr per mil med den egna bilen. Mycket lågt kan tyckas när snart enbart bensinen kommer upp till detta. Det gäller också avdrag i deklarationen för resor till och från arbetet. Observera att för årets deklaration som avser 2012 års inkomster så är gränsen 10 000 kr då man inte får göra något reseavdrag. Anledningen till detta är att SL kortet i Stockholm har gått upp och man följer den gränsen så att man inte får Stockholmare att göra reseavdrag.