Det sk prisbasbeloppet för 2013 är 44 500 kronor. Det används bla för beräkning av bilförmån, grundavdrag i deklarationen mm. Ökningen av det är ett mått på den allmänna prisökningen. Under 2012 var det 44 000 kr.