Blog Image

Nyheter från Jonek AB

Till hemsidan

www.jonekab.se

Reseersättning skattefri

Nyheter Skatter Bokslut Posted on 20 Jan, 2013 19:50:27

Den reseersättning som kan tas ut skattefritt är oförändrad sedan flera år med 18:50 kr per mil med den egna bilen. Mycket lågt kan tyckas när snart enbart bensinen kommer upp till detta. Det gäller också avdrag i deklarationen för resor till och från arbetet. Observera att för årets deklaration som avser 2012 års inkomster så är gränsen 10 000 kr då man inte får göra något reseavdrag. Anledningen till detta är att SL kortet i Stockholm har gått upp och man följer den gränsen så att man inte får Stockholmare att göra reseavdrag.Basbeloppet

Nyheter Skatter Bokslut Posted on 20 Jan, 2013 19:43:21

Det sk prisbasbeloppet för 2013 är 44 500 kronor. Det används bla för beräkning av bilförmån, grundavdrag i deklarationen mm. Ökningen av det är ett mått på den allmänna prisökningen. Under 2012 var det 44 000 kr.Traktamentesregler

Nyheter Skatter Bokslut Posted on 20 Jan, 2013 19:41:26

Många frågor blir det om traktamenten. Här kommer lite förklaring och belopp för 2012:

Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av sin arbetsgivare när man reser i tjänsten.

Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, dvs. utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.

Ett traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas “skattefritt traktamente” (220 kr för 2013). Den anställde måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 kilometer från bostaden.

Det finns också halvt traktamente och nattraktamente. Kom ihåg att regeln att det ska vara övernattning gäller alltid. Det räcker alltså inte med att man bara åker ut på ett jobb fram och tillbaka under dagen för att få traktamente. Det räknas inte som fördyrande.F-skatt

Nyheter Skatter Bokslut Posted on 20 Jan, 2013 19:34:52

I dagarna har F-skatten som ska debiteras för året kommit ut. Ni som har årsmoms har ju haft en del av debiteringen som avser momsen. Nu blir det ändring och momsen ska inte ingå i F-skatten utan redovisas separat före den 26 februari 2014. Det kan alltså vara läge att lämna in ändrar preliminärdeklaration och sänka F-skatten. Kom bara ihåg att spara momspengar.