För er som har årsmoms, alltså moms i inkomstdeklarationen så blir det förändring under 2013. Både till det positiva och negativa hållet.

Positivt är att momsen inte ska ingå i F-skatten som betalas varje månad. Bättre likviditet alltså. Det innebär att F-skatten kan behöva ses över när de blanketterna kommer ut i slutet av januari och ändras nedåt.

Den andra delen av detta är att momsen ska redovisas i momsdeklaration i februari 2014. Det innebär att bokföringen behöver göras innan dess. Det kommer alltså inte att gå att vänta till långt fram på våren innan redovisningar för 2013 är klara. Det innebär i sin tur nya rutiner att göra mer av redovisning under det löpande året istället för att vänta till början av året efter.

Svårigheten kan vara att om man redovisar momsen efter årets slut och tar bort den ur F-skatten får man hela utbetalningen vid ett tillfälle. Kanske bör man överväga att göra redovisningen lite oftare för att hålla koll på momsens storlek eller redovisa moms per kvartal istället för helår.