Frågor så här års om hur mycket lön som kan tas ut innan statlig inkomstskatt tas ut på inkomsten. För 2013 är detta höjt igen och inkomster under 426 tkr kommer enbart att belastas med kommunalskatt. Detta gäller inkomster inkl förmåner t ex kostförmån och bilförmån. Läs mer på skatteverket:

http://www.skatteverket.se/privat/svarpavanligafragor/beloppprocentsatser/privatbeloppfaq/narskamanbetalastatliginkomstskattochhurhogarden.5.10010ec103545f243e8000166.html