Så här inför det nya året ett par av de beslut som fattades före jul. Bolagsskatten för aktiebolag sänks från 26,3% till 22%. Ovanligt kraftig sänkning då tidigare sänkningar varit mycket mindre. Detta gäller för bolag som börjar sitt räkenskapsår 1 januari 2013 eller senare. Pågående räkenskapsår som slutar under året 2013 har alltså kvar den gamla skatten.
En annan nyhet för alla enskilda firmor är att det går att få en karensdag i sjukförsäkringen igen. Tidigare var 7 dagar det minsta vilket fick en del kritik.